CLEVER

Absolutní pokročilé ovládání

pro všechny typy vzduchových clon a
klimatizační techniku

INTELIGENTNÍ

Programovatelné

Proaktivní
Šetřící energii

Další generace

ovládání s mnoha

pokročilými funkcemi

Chytré ovládání CLEVER. Inteligentní regulace vzduchových clon a klimatizační techniku

Automatický provoz vzduchových clon je nezbytný pro maximalizaci úspory energie a komfortu, který poskytují.
CLEVER automaticky přizpůsobí fungování instalovaného zařízení podmínkám u vchodu v závislosti na stavu dveří, četnosti otevírání a zavíraní dveří, vnitřní a vnější teplotě nebo výstupní teplotě.

Mnoho funkcí, nekonečný počet možností

Programovatelný systém chytrého ovládání CLEVER, se snadnou použitelností a jednoduchou instalací, je z výroby připraven k propojení a spuštění.

Dokáže fungovat v manuálním nebo automatickém programu a poskytuje řadu pokročilých funkcí ke splnění veškerých požadavků. Vícenásobné monitorovací vybavení, komfortní a energeticky účinné módy nebo konektivita BMS jsou jen některé z mnoha pokročilých funkcí.
Chytrá proaktivní regulace

CLEVER optimalizuje ventilaci a topení pro vytvoření účinné optimální bariéry a pro ochranu klimatu

Přizpůsobivá prodleva dveří

Když dojde k zavření dveří, vzduchová clona zůstane po určitou dobu pracovat v podmínkách otevřených dveří, aby byla připravena pro případ opětovného otevření

Jednoduchá instalace

Továrně nastavené ovládání stačí jen zapnout a spustit. Jednoduché připojení Plug & Play. Připraveno pro vestavěnou instalaci

Vícenásobné monitorovací vybavení

CLEVER PCB dokáže monitorovat různé typy jednotek: vzduchové clony, ohřívače, vzduchotechnické jednotky (AHU) a jiné systémy. 1 CLEVER TFT dokáže spravovat až 255 různých jednotek, každou se svým vlastním programem

Mód úspory energie

Chytré ovládání CLEVER má 3 stupně komfortních a energeticky účinných módů, které mohou být upraveny ve všech manuálních a automatických programech: EKO, MEDIUM a KOMFORT

Časovač

Funkce kalendáře pro automatické zapnutí/vypnutí jednotky v závislosti na dni v týdnu. Uživatel může vybírat mezi denním a nočním módem se 2 různými nastaveními teploty

Alarm filtru

Indikuje potřebu výměny nebo vyčištění filtru. Kontrolka filtru změní barvu v závislosti na stavu společně se zobrazením varovné zprávy na displeji

Alarmy

V závislosti na nainstalovaných senzorech, ovládání CLEVER upozorní uživatele o zapnutí alarmu proti námraze, o selhání ventilace či topení, o stavu filtru a ostatních externích alarmech

Připojení BMS a ovládání přes aplikaci

CLEVER může být přímo připojeno k systému BMS Modbus RTU. Krom toho, jakékoliv zařízení s Windows, Androidem či IOS může spravovat zařízení se stejnými funkcemi jako chytré ovládání CLEVER

Prohlédněte si Katalog s chytrým ovládání CLEVER, kde můžete nalézt jeho hlavní rysy, pokročilé funkce a schéma zapojení.Stáhnout PDF

Co je chytré ovládání CLEVER?

Vlastnosti ovládání CLEVER

Hlavní funkce ovládání CLEVER